HİZMETLERİMİZ

GÖZLE MUAYENE(VT);

Gözle Muayene korozyon, kirlilik, imalat kusurları, kaynaklı imalat ve diğer muayene parçaları yüzeylerindeki çatlak, gözenek gibi yüzey süreksizliklerinin çıplak gözle ve/veya optik yardımcı araç ve gerecin kullanılmasıyla tespit edilmesidir. Zamanında yapıldığı takdirde olası hata sebeplerinin baştan ortadan kaldırılmasıyla oldukça efektif bir yöntemdir.Basit gibi görünen ama kendine has ince detayları olan Gözle Muayene yaygın olarak diğer tahribatsız muayene metotları uygulamadan önce kullanılan bir muayene metodudur.


 • Kullanılan ASME Standartları
 • ÖASME V Artıcle 9


Kullanılan EN ve ISO Standartları;

 • GENEL
  • TS EN 13018 Tahribatsız muayene-Gözle muayene-Genel kurallar
  • TS ISO 3057 Tahribatsız muayene - Yüzey muayenesinde metolografik kopya teknikleri
  • TS ISO 3058 Tahribatsız muayene - Gözle muayene araçları - Düşük büyütmeli gereçlerin seçimi
  Kaynaklar;

  • TS EN ISO 17637 (Eski TS EN 970) Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi-Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayene
  • TS EN ISO 5817 Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri
  Dökümler;

  • TS ISO 10049 Alüminyum alaşımı dökümler-Gözenekliliği gözle değerlendirme metodu
  • BS ISO 11971:2008 Çelik ve demir döküm. Yüzey kalitesinin görsel olarak incelenmesi,


  TEST YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ;;

  • Görsel kontrolün çok hızlı olması,
  • Pahalı bir kontrol metodu olmaması,
  • Diğer tahribatsız muayene metotlarına ihtiyacı azaltması,
  • Minimum yüzey hazırlamaya ihtiyaç göstermesi,
  • Her zaman uygulanabilirlik ve hatayı direk olarak kuşku götürmez bir şekilde ortaya çıkarması gibi pek çok avantajlara sahiptir.


  TEST YÖNTEMİNİN KISITLAMALARI;

  Diğer yandan görsel kontrolün çok çeşitli dezavantajları da vardır.

  Bunlar ;

  • Yalnızca parçaların yüzeylerinin görünebilmesi
  • İçyapı hakkında bir bilgi vermemesi
  • Parça üzerindeki bulguları kontrol eden personelin tecrübesine göre değişkenlik göstermesi,
  • Yüzey hazırlama ve temizleme işlemlerinin uygunluğu veya uygunsuzluğu,
  • Göz yanılmaları, yetersiz aydınlatmalar, personelin dalgınlığı, dikkatinin dağılması ( iş körlüğü) gibi olumsuzluklar olarak sayılabilir.