KALINLIK ÖLÇÜM


Kalınlık ölçme testi Ultrasonik kalınlık ölçme cihazlarıyla gemilerin ve diğer deniz araçlarının, basınçlı kapların, enerji santrallerinin buhar kazanlarının, petrol doğalgaz boru hatlarının kalınlık ölçümlerinin yapılmasını, laminasyon, pitting ve süreksizlik oluşumunun tespitini ve malzeme kullanımına bağlı olarak incelme sonucunda doğacak riskleri önlemek için yapılmalıdır.