MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ(MT);

Ferromanyetik malzemelerin muayenesinde yüzey / yüzey altı süreksizliklerin tespiti için kullanılmaktadır. Manyetik parçacık metodunun esası muayene parçasının mıknatıslandırılmasıyla malzeme yüzeyindeki süreksizliklerde kaçak manyetik akımın oluşması, malzeme yüzeyine püskürtülen demir tozlarının süreksizlikler üzerine toplanması ile süreksizliklerin görünür hale getirilmesi yöntemidir. Bu yüzden kontrol edilecek test parçası kuvvetli bir şekilde mıknatıslanan maddelerden olmalıdır.


MANYETİK PARÇACIK TEST YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ;

 • Ferromanyetik malzemelerdeki kılcal ve yüzeye yakın çatlaklarının tespit edilmesi için en iyi yöntemdir,
 • Diğer NDT yöntemlerine göre hızlıdır,
 • İnce boya tabakaları bulunması durumunda da uygulanabilir,
 • Test parçasının boyutu ve şekli bakımından kısıtlama azdır,
 • Test yönteminin, sabit cihazları ve portatifleri mevcuttur.


MANYETİK PARÇACIK TEST YÖNTEMİNİN KISITLAMALARI;

 • Test malzemesi ferromanyetik olmalıdır,
 • Manyetik alanın yönü ve şiddeti önemlidir,
 • Sadece yüzey ve yüzeye yakın süreksizlikleri tespit edebilmek mümkündür,
 • Bazen yüksek akım gerektirir,
 • Parça genellikle manyetize edilmelidir ve bu bazen zor olabilir.

 • Kullanılan ASME Standartları
 • ASME V Artıcle 7


Kullanılan EN ve ISO Standartları;

 • GENEL
  • TS EN ISO 9934-1 - Tahribatsız muayene - Manyetik parçacık muayenesi - bölüm 1: Genel ilkeler
  • TS EN ISO 9934-2 - Tahribatsız muayene - Manyetik parçacık muayenesi - bölüm 2: Tespit ortamı
  • TS EN ISO 9934-3 - Tahribatsız muayene - Manyetik parçacık muayenesi - bölüm 3: Donanım
  • TS EN ISO 3059 - Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - İnceleme şartları
  Kaynaklar;

  • TS EN ISO 17638 (Eski TS EN 1290 ) - Kaynakların tahribatsız muayenesi- Manyetik parçacık muayenesi
  • TS EN ISO 23278 (Eski TS EN 1291 ) Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların manyetik parçacıkla muayenesi-Kabul seviyeleri
  Dökümler;

  • EN 1369 - Dökümler-Manyetik parçacık muayenesi


  ÇELİK DÖVMELER;

  • EN 10228-1 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi


  ÇELİK BORULAR;

  • TS EN ISO 10893-5 (EskiTS EN 10246-12) Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 5: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı ferromanyetik çelik boruların manyetik parçacık muayenesi


  ÇELİK ÇUBUKLAR;

  • TS EN 10308 - Tahribatsız muayene-Çelik çubukların ultrasonik muayenesi