HİZMETLERİMİZ

TAHRİBATSIZ MUAYENE;

Tahribatsız muayene (Non-Destructive Testing, kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayene türüdür. Tahribatsız muayene yöntemleri malzeme yüzeyindeki veya içerisindeki süreksizliklerin (çatlak, korozyon, yapısal bozukluklar) tespitinde kullanılmaktadır.

İmalatı tamamlanmış, nihai ürünlerin ve kaynaklı yapıların kontrolünde servise verilmeden önce NDT kontrollerinin yapılması oluşabilecek kazaların önlenmesi açısından ürünün nihai kullanımına engel olmadan denetlenmesidir.

ARTEKON KALİTE, güç santralleri (termik, hidrolik), çelik konstrüksiyon, kimya-petrokimya, rafineriler, çimento, gübre, ilaç, otomotiv, havacılık, deniz (offshore ve onshore) , savunma sanayi, basınçlı kaplar ve kazanlar, su-doğalgaz-petrol boru hatlarında, demir yolları, endüstriyel binalar (nükleer reaktörler), parça imalatı (dövme ve döküm)sektörlerini de kapsayan geniş bir alanda imalat, montaj ve konstrüksiyon aşamalarında tahribatsız muayene ve denetim hizmeti sunmaktadır.


Uygulanan tahribatsız muayene yöntemleri,

 • Radyografik Muayene(RT),
 • Ultrasonik Muayene(UT),
 • Gelişmiş Tahribatsız Muayene
 • Konvansiyonel
 • Phased Array
 • Kalınlık Ölçüm
 • TOFD
 • Girdap Akımları(ET),
 • Manyetik Parçacık Muayenesi(MT),
 • Penetrant Muayenesi(PT),
 • Gözle Muayene(VT),
 • Sızdırmazlık Testleri (Vacumbox),
 • Sertlik Testleri,

Yöntemlerini kapsamaktadır.

Uygulamalar EN 473 / ISO 9712 ve/veya SNT-TC 1A ya göre belgelendirilmiş Seviye 1, 2 ve seviye 3 uzman tahribatsız muayene personeli tarafından yürütülmektedir.