Girdap Akımları(Eddy-Current)

Eğer iletken malzemelerdeki çatlakları tespit etmeniz gerekiyorsa, girdap akımları testi malzemenin yüzeyinde ve yakınındaki oldukça küçük çatlakları tespit etme imkanını veren en güvenilir yöntemlerden biridir. Girdap Akımları Muayenesi esnasında elektrik akımları iletken bir madde içinde manyetik bir alan yardımıyla üretilmektedir. Bu manyetik alan malzeme yüzeyinde indüksiyon akımları oluşturur ve bu indüksiyon akımları kapalı bir devre halinde akarlar. Bu akım girdap akımları olarak adlandırılır. Malzemenin iletkenlik özelliklerindeki değişiklikler ya da kusurlardan dolayı oluşan elektrik akımlarındaki (girdap akımları) kesiklikler, oluşturulan manyetik alanda değişikliklere neden olur. Bu değişikliklerin keşfedilmesi muayene nesnesinde bir değişim olduğu anlamına gelir.

Artekon Kalite olarak tecrübeli personeller ve modern ekipmanlar ile doğru ve güvenilir hizmeti müşterilerimize sunmaktayız.