Entagre Kalite Politikamız

ARTEKON KALİTE olarak; Tüm çalışanlarımız ile birlikte birinci önceliğimiz en yüksek standartlarla kaliteli hizmet vererek koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Sunduğumuz hizmetler ile sektöre mükemmeliyetçi bir akım kazandırmakla beraber üst düzey bir rekabet ortamı yaratmaktayız.
Ayrıca firmamız bünyesinde yürütmekte olduğumuz entegre kalite yönetim sistemi standartları gereği,


 • Kalitenin tüm unsurlarını göz önünde bulundurarak, barışçıl bir politika güden,
 • ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001 ve TS EN ISO 17020 standartlarını temel alan bir yönetim sistemi oluşturmuş.
 • Başarıya giden yolun kaliteli ve güvenli yapıya dayalı olduğunu ve bunun da şeffaf, yalın, nitelikli, tarafsız ve işbirliğine önem veren bir anlayış ve çalışma ortamı yaratılarak mümkün olacağını benimsemiş,
 • Kalitenin ve başarının şans olmadığını bilen, prensiplerinden ödün vermeyen, sonuç odaklı çalışmayı ilke edinmiş,
 • Kendini yenileyen ve çevresinde ki gelişmelere ayak uydurabilen,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tarafsızlık, açıklık, gizlilik ve şikâyetlerin çözümlenmesi prensipleri çerçevesinde ve standartlara uygun hizmetler ile karşılayan,
 • NDK mevzuatlarına ve yaptığımız hizmetlere yönelik mevzuatlara, yasal gerekliliklere uyan,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gerekliliklerini uygulayan ve bu konuda verilen eğitimlerle çalışanların bilinçlenmesini sağlayan,
 • Öğrenmekten ve gelişmekten korkmayan, vazgeçmeyen, kurumsal bir yapıyı oluşturmayı sürdürmeyi hedef edinen,
 • Takım çalışmasına inanan ve başarının ancak bu şekilde geleceğini bilen bu bağlam da çalışanlarının firma hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak için zihinsel ve bedeni faaliyetlerini en verimli bir biçimde kullanabilmeleri yönünde eğitimlerini sağlayan motive eden, yetkinliklerini ve kalifikasyonlarını (niteliklerini) sürekli güçlendiren, profesyonel gelişimlerini her zaman destekleyen, sağlığını ve sosyal haklarını koruyan,
 • Meslek hastalıklarının, iş günü kayıplarına neden olacak kazaların, çevresel etkisi olabilecek olayların ve acil durumların oluşmaması için almış olduğu önlemleri titizlikle uygulayan
 • Ekolojik çevreye zarar vermeyen, çevre koruma faaliyetlerini gerçekleştiren, çevresel tahribatın önlenmesi amacıyla doğal kaynakların optimum ve çevreye duyarlı kullanılması, atıkların kaynağında azaltılması, tekrar kullanılması ve geri dönüştürülmesi bilincinde olan,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımız ve bu çalışma sahasında bulunan diğer herkes için emniyeti ve güvenliği sağlayan,
 • Entegre kalite sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla çalışanlarımız ve müşterilerimizi geri bildirimlere teşvik eden ve etkili iletişim kuran,

Bir firma olarak ilke ve prensiplerinin ışığında taahhüt ettiği isleri zamanın da teslim ederek müşterilerinin memnuniyetini kalite politikası edinmiştir.

Bu politikamızı tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimimize yansıtarak gözeteceğimizi taahhüt ediyoruz.