Radyografik Muayene (Rt)

X ve Gama ışınları gibi kaynak röntgen testi çok kısa dalga boylu ışınların malzeme içinden geçerek bir film ya da ekran (Radyoskopi) üzerinde 2 boyutlu görüntü oluşturmaları prensibine dayanır. Kalıcı kayıt sağlaması ve röntgen testi için delil olarak radyografi arşivlemesine olanak sağladığı için birçok sektörde birincil olarak kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntemle döküm ve dövme gibi ana malzeme veya kaynak dikişlerinin kontrol edildiği iki temel kısma ayrılabilir. Röntgen testinde Malzeme analizinde çekinti, gaz ve cüruf gibi indüksiyonlar araştırılır. Kaynak kısmında ise birleşme noksanlığı, yetersiz nüfuziyet, cüruf, gözenek ve diğer süreksizliklerde saptanabilir.


Radyografik Test Yönteminin Üstünlükleri;

 • Kalıcı kayıt elde edilir ve gerektiğinde referanslarla karşılaştırılabilir,
 • İş sahasında kalibrasyon gerekmez,
 • İç süreksizliklerin tespitinde mükemmel bir yöntemdir,
 • Işın demetlerinin yönü parçanın geometrisinden etkilenmez.


Radyografik Test Yönteminin Kısıtlamaları;

 • Yöntemde kullanılan x veya gama ışınlarının yaydığı radyasyonun insan sağlığına büyük zararları vardır,
 • Özel yöntem kullanılmazsa hatanın derinliği tespit edilemez,
 • Çizgisel süreksizliklerin doğrultusu önemlidir,
 • Pahalı bir yöntemdir,
 • Nüfuziyet derinliği sınırlıdır,
 • Parçanın iki tarafında ulaşılabilmeli.

  Artekon Kalite olarak tecrübeli personeller ve modern ekipmanlar ile doğru ve güvenilir hizmeti müşterilerimize sunmaktayız.